Dansk


Undervisningen tilrettelægges efter dine behov. Alle har egne individuelle forløb, samtidig med at vi også altid arbejder med noget fælles.

Vi arbejder med faget gennem bøger, pc, IPads, kreative tiltag, spil og leg. Der arbejdes både med at formulere sig skriftligt og mundtligt samt med at turde stille sig frem og blive bevidst om kropssproget.

Hvis du har læse-/stavevanskeligheder er et af målene, at du opnår sikkerhed i at bruge hjælpeværktøjer.