Filosofi for alle


I faget filosofi arbejder vi med at skabe selvstændig og kritisk tænkning.

Vi arbejder med emner der giver anledning til tanker om livets store og små spørgsmål. Undervisningen tager udgangspunkt i filosoffer der har lagt grundlaget for vores videnskab og tænkning i dag.