Regning/Matematik


Vi tager blandt andet udgangspunkt i regning fra hverdagen. Det kan være dit regnskab, pengebehandling, køreplaner m.m.

Vi arbejder med de fire regnearter og med regnespil på computer.