Regning/Matematik


Undervisningen fokuserer på at det generelle niveau og troen på egne evner i faget hæves.

Vi kommer bl.a omkring følgende emner:

  • De fire regnearter og overslagsregning
  • Brøk, procent og decimaltal
  • Omsætning (måleenheder) – med udgangspunkt i hverdagen og med særligt fokus på køkkenet.
  • Uret – både det analoge og det digitale. Kalenderen – årstider, måneder, uger, weekender, dage
  • Læse og forstå busplaner
  • Økonomi – lave eget budget. Opbygge en forståelse for indtægter og udgifter samt få et realistisk billede af hvordan ens økonomi ser ud.

 

kompenserende hjælpemidler kan give støtte i undervisningen, men også i hverdagen. Det kan være mobiltelefonen, lommeregneren, og apps som rejseplanen, kortfunktionen m.fl. Men også tallinjer, kuglerammer, centicubes, taltavler m.fl.