Samfundsfag


Vores samfundsfag dækker bredt og indeholder også historie og geografi.

Formålet med faget er at give eleven forståelse for opbygningen af vores samfund. At give forudsætninger for at kunne forstå, reflektere og danne egen mening om forskellige problemstillinger i samfundet.

Medborgerskab er en vigtig del af undervisningen, sådan at eleverne bliver bevidste, om rettigheder og pligter i det demokratiske samfund.

Det er fagets formål at give en bred viden som gør det lettere at forstå og deltage i snakke i skole og på arbejdspladser om samfundet omkring os.

I faget arbejder vi også med forskellige temaer. Et eksempel kan være ”kend din by”, og her præsenterer hinanden for de steder i byen, som har en særlig betydning for den enkelte.