Om skolen


Parat til Starts målsætning er at arbejde hen imod en så selvstændig voksentilværelse som muligt og at klargøre eleverne til arbejdsmarkedet eller anden uddannelse. Det sker gennem erhvervelse af større selvindsigt, blik for egne muligheder og styrkelse af de faglige, socialt og personlige kompetencer.

Vores skole har plads til ca 25 elever. Undervisningen foregår oftest i små grupper på fire til syv personer, hvilket giver os mulighed for i større grad at være opmærksomme på den enkelte elev. I alle fag tilpasser vi undervisningen til elevens niveau. Projektet foregår i  samarbejde med Aarhus Kommune, andre kommuner, STU-særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og FO Aarhus og med støtte fra folkeoplysningen.

Parat Til Start er et tilbud til elever med særlige behov:

    • Personer med lettere udvilingshandicap
    • Kontanthjælpsmodtagere med særlige behov
    • Førtidspensionister med en rest-erhvervsevne
    • Personer, som har behov for særlig støtte og omsorg til at frigøre ressourcer og se muligheder på arbejdsmarkedet.

 

Helsekostforretning

Skobutik