Om skolen


Parat Til Start er et tilbud til elever med særlige behov; personer, som har behov for særlig støtte og omsorg til at frigøre ressourcer og se muligheder i egen udvikling og i en fremtid på arbejdsmarkedet.

Parat Til Starts målsætning er at arbejde hen imod så selvstændig en voksentilværelse som muligt og at forberede eleverne til arbejdsmarkedet, anden beskæftigelse eller anden uddannelse. Det sker gennem erhvervelse af større selvindsigt, blik for egne muligheder og styrkelse af de faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vores skole har plads til ca. 28 elever.

Undervisningen foregår oftest i små grupper på fire til syv personer, hvilket giver os mulighed for i større grad at være opmærksomme på den enkelte elev. I alle fag tilpasser vi undervisningen til elevens niveau.

Parat Til Starts er et projekt under FO-Aarhus. Skolens har samarbejde med Aarhus Kommune, bl.a. STU Aarhus (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) samt med andre kommuner. Undervisningen foregår bl.a. med støtte fra folkeoplysningen.

Helsekostforretning

Skobutik