Om skolen


Parat til Start er et tilbud til elever med særlige behov. Det vil sige, personer, som har brug for særlig støtte og omsorg til at frigøre ressourcer og se muligheder i egen udvikling og i en fremtid på arbejdsmarkedet.

Skolens målsætning er at hjælpe eleverne hen imod en selvstændig voksentilværelse og at forberede dem til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse. Det sker ved, at de opnår større selvindsigt, får blik for egne muligheder og får styrket de faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vores skole har plads til ca. 28 elever.

Undervisningen foregår oftest i små grupper på fire til syv personer. På den måde kan vi i højere grad være opmærksomme på den enkelte elev. I alle fag tilpasser vi undervisningen til elevens niveau.

Parat til Start er et projekt under FO-Aarhus. Skolen samarbejder med Aarhus Kommune, bl.a. STU Aarhus (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) samt med andre kommuner. Undervisningen foregår bl.a. med støtte fra folkeoplysningen.

Helsekostforretning

Skobutik