Praktisk info


Kontaktperson

Når du begynder på Parat Til Start, får du en kontaktlærer. Sammen lægger I planer for, hvad du skal lære den næste tid og finder praktikplads og job. Du kan også tale med din kontaktlærer om eventuelle problemer, du støder på i din daglige gang på skolen.

 

Mødetid

Vi møder i hverdagene fra kl. 8:30-14:00. Undtagelser kan være, når vi har temadage eller er på studieudflugter m.m.

 

Morgensamling

Vi begynder hver dag med en samling. Eleverne skiftes til at tage et stykke musik med, som de spiller for de andre og eventuelt fortæller om. Ved morgensamlingen bliver der også givet dagens beskeder til elever og lærere.

 

Frokost

Nogle gange om ugen spiser vi fælles frokost. Her spiser vi den gode mad, madholdene laver. Det koster et mindre beløb at spise med pr. gang. De andre dage sørger man selv for frokost.

 

Elevmøde

En gang hver uge holder vi elevmøde. Her kan du melde ind med emner eller punkter, du mener bør tages op med de øvrige. Det kan være studietur, indsamling til kaffekasse, rygepolitik og meget mere.