Til sagsbehandler


Projektet foregår i  samarbejde med Aarhus Kommune, andre kommuner, STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og med støtte fra folkeoplysningen.
Vi har en partnerskabsaftale med Aarhus Kommunes virksomhedskonsulenter om vejledning og opkvalificering
af unge med særlige behov.
Undervisningen foregår under folkeoplysningsloven og købes af Frit Oplysningsforbund. Alle følgeudgifter er betalt af de kommuner der bevilger.
Parat Til Start har visiteringsret.