Tilbud


Optagelse

Visitering sker gennem sagsbehandleren. Der aftales tid for et besøg på Parat Til Start, og der er mulighed for at komme i forpraktik en uge. Opstartsforløbet indledes med en tre måneders skolepraktik. Herefter vurderer eleven om han/hun ønsker at fortsætte. Ligeledes vurderer underviserne om eleven er egnet til forløbet. Vi har løbende indtag. Det vil sige, eleven kan begynde, når der er en ledig plads, eller blive skrevet på venteliste.

Uddannelsen

Uddannelsens varighed er maks. 3 år for STU elever og ca 2 år for andre elever.
Alle elever følger samme fag og går på hold sammen. Uddannelsen er en kombination af obligatoriske fag og valgfag, samt praktik , ekskursioner og studietur.

Vi er opmærksomme på at give vores elever den nødvendige støtte, for at komme igennem uddannelsen. Det gør vi bl.a. ved at skabe trygge rammer og struktur omkring deres dagligdag på skolen, og hver elev har deres egen kontaktperson.

Vi tilstræber et tæt samarbejde med kontaktpersoner, familie, sagsbehandlere, arbejdsteder m.m. I skoleforløbet afholdes et antal statusmøder mellem elev, lærer, sagsbehandler og eventuelle kontaktpersoner.

Resultat og udslusning

Skolens mål er at få flest mulige af eleverne i job eller anden uddannelse. De øvrige elever henvises til andre tilbud eller sluses ud i frivilligt, ulønnet arbejde. Vi kalder det “kvalitetsjob”.
Når eleven er kommet i beskæftigelse, er der mulighed opfølgende kontakt i en kortere periode mellem elev, lærer og arbejdssted.