Skolens tilbud


Parat Til Start er et skole-projekt under FO-Aarhus. Vi tilbyder bl. a. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og dele af ressourceforløb

Vi har partnerskabsaftale med STU-Aarhus, Aarhus kommune og Aarhus kommunes ressourceforløbsteam. Vi har aftaler med omegnskommunerne i forhold til STU-forløb og andre forløb

Visitering sker gennem sagsbehandleren. Der aftales tid for et besøg på Parat Til Start, og der er mulighed for at komme i forpraktik en uge. Herefter vurderer eleven om han/hun ønsker at deltage i et forløb på skolen. Ligeledes vurderer underviserne om vores forløb er egnet til eleven. Vi har løbende indtag, det vil sige at eleven kan begynde når der er en ledig plads, eller kan blive skrevet på venteliste.

Uddannelsen

Uddannelsens varighed varierer. Man kan gå på skolen i alle tre år af ens STU eller i dele af den. Hvis man går på en del af et Ressourceforløb på Parat Til Start, kan forløbet variere i forhold til den enkeltes behov. Alle elever følger samme fag og går på hold sammen. Parat Til Starts forløb er en kombination af obligatoriske fag og valgfag, samt praktikker ekskursioner og studieture.

Vi er opmærksomme på at give vores elever den nødvendige støtte, for at komme igennem uddannelsen. Det gør vi bl.a. ved at skabe trygge rammer og struktur omkring dagligdagen på skolen.

Hver elev har en kontaktlærer på skolen.

Vi tilstræber et tæt samarbejde med familie, sagsbehandlere, andre kontaktpersoner, praktikpladser m.m.

I skoleforløbet afholdes et antal statusmøder mellem elev, lærer, sagsbehandler og eventuelle andre kontaktpersoner.

Udslusning

Skolens mål er at få flest mulige af eleverne i job, uddannelse eller anden beskæftigelse

Vi tilstræber, at eleverne ved hvad de skal efter at forløbet på Parat Til Start er slut

Efter endt forløb på Parat Til Start kan der i en periode være kontakt mellem elev, kontaktlærer og arbejdssted.

Som gammel elev kan man fortsat komme i vores klub, som er hver onsdag fra klokken 14.00-18.00. Klubben er oprettet med midler fra OAK Foundation.

Vi har også ofte fornøjelse af gamle elever der kommer på besøg og fortæller om hvordan det går