Fag

Undervisningen foregår oftest i små grupper på fire til syv personer.
I alle fag tilpasses vi undervisningen til dit niveau.

Skolens fag:

Dansk

Undervisningen tilrettelægges efter dine behov. Alle har egne individuelle forløb, samtidig med at vi også altid arbejder med noget fælles. Vi arbejder med faget gennem bøger, pc, iPads, kreative tiltag, spil og leg. Der arbejdes både med at formulere sig skriftligt og mundtligt samt med at turde stille sig frem og blive bevidst om kropssproget.

Hvis du har læse-/stavevanskeligheder er et af målene, at du opnår sikkerhed i at bruge hjælpeværktøjer.

Regning og matematik

Undervisningen fokuserer på at det generelle niveau og troen på egne evner i faget hæves.
Vi kommer bl.a omkring følgende emner:

  • De fire regnearter og overslagsregning
  • Brøk, procent og decimaltal
  • Omsætning (måleenheder) – med udgangspunkt i hverdagen og med særligt fokus på køkkenet.
  • Uret – både det analoge og det digitale. Kalenderen – årstider, måneder, uger, weekender, dage
  • Læse og forstå busplaner
  • Økonomi – lave eget budget. Opbygge en forståelse for indtægter og udgifter samt få et realistisk billede af hvordan ens økonomi ser ud.

Kompenserende hjælpemidler kan give støtte i undervisningen, men også i hverdagen. Det kan være mobiltelefonen, lommeregneren, og apps som rejseplanen, kortfunktionen m.fl. Men også tallinjer, kuglerammer, centicubes, taltavler m.fl.

Kommunikation og livskvalitet

Her Arbejder vi med dit selvværd og personlige udvikling Vi arbejder med dialog og forståelse af ord, begreber og vendinger, som du kan støde på i din hverdag.

Faget griber emner der rører sig blandt unge såsom venskaber og livet som ung. Emner som berører både sorg, glæde og taknemmelighed er ofte omdrejningspunkt for undervisningen. I faget berører vi også emner der skaber en bevidsthed og viden om vores forskellige kulturer, normer og værdier i Danmark og hvordan vi oplever det som menneske.

Madlavning

I madlavning gives basal viden om råvarer, hygiejne, i at håndtere køkkenredskaber og i sunde madvaner . Vi laver mad ud fra sunde opskrifter, som på sigt kan laves derhjemme på egen hånd. Vi øver at kunne følge en opskrift og ud fra den skrive indkøbsseddel og handle ind.

Vi arbejder med at forstå vigtigheden af de forskellige måltider, kunne læse en varedeklaration og forstå fødevaremærkerne.

Nogle gange om ugen laver vi mad, som de andre på skolen kan købe for 20 kr.

Mandala

Her arbejder vi med farver, lineal, vinkelmåler og passer. Mandala er en kunstart, der udfordrer tålmodigheden, træner koncentrationen og giver glæde og indre ro.

Med øvelse kan du lære at lave nogle meget smukke billeder, som du kan indramme og give som gave eller hænge op på din væg derhjemme.

Motion og bevægelse

Motion og bevægelse er fast på skemaet en formiddag eller eftermiddag om ugen. For de som er meget glade for sport, er der også et tilvalgshold en gang om ugen.
For at kunne fungere godt i hverdagen, er det nødvendigt at pleje sin krop.
Vi har udelivshold, vi spiller badminton, basketball, fodbold, vi svømmer, løber, går ture, går til fitness og meget meget mere.

Samfundsfag

Vores samfundsfag dækker bredt og indeholder også historie og geografi.

Formålet med faget er at give eleven forståelse for opbygningen af vores samfund. At give forudsætninger for at kunne forstå, reflektere og danne egen mening om forskellige problemstillinger i samfundet.

Medborgerskab er en vigtig del af undervisningen, sådan at eleverne bliver bevidste om rettigheder og pligter i det demokratiske samfund.

Det er fagets formål at give en bred viden som gør det lettere at forstå og deltage i snakke i skole og på arbejdspladser om samfundet omkring os.

I faget arbejder vi også med forskellige temaer. Et eksempel kan være ”kend din by”, og her præsentere hinanden for de steder i byen, som har en særlig betydning for den enkelte.

Temadage og ture

Af og til sløjfer vi det normale skema og laver en temadag. Det kan være forberedelse til studietur, jule klippe-klistre, filmdag eller emner omkring det at søge og have et job.

Vi har også ture ud af huset. F.eks. på besøg hos hinanden, på kanotur på Aarhus å eller en tur til Moesgaard og går på museet eller på stranden.

Valgfag:

Engelsk

Du lærer engelsk, som du kan bruge på rejser, når du møder udlændinge, når du surfer på nettet, ser film, tv-programmer m.m. Vi samtaler meget. Ser engelsksprogede udsendelser og laver måske mindre skriftlige opgaver.

Engelsk er valgfrit.

Kunst, håndværk og DIY

DIY betyder Do It Yourself = Gør det selv
I dette fag bliver der malet og tegnet, hamret og sømmet, lavet mosaikker og forskellige former for håndarbejde. Man kan lære at lave småreparationer, lave lettere vedligeholdelse i sit hjem, bore, skrue og reparere.

Filosofi for alle

I faget filosofi arbejder vi med at skabe selvstændig og kritisk tænkning.
Vi arbejder med emner der giver anledning til tanker om livets store og små spørgsmål. Undervisningen tager udgangspunkt i filosoffer der har lagt grundlaget for vores videnskab og tænkning i dag.

Studietur:

Studietur

En gang om året tager vi på studietur, og vi bruger god tid på at forberede turen.
På studieturene lærer vi hinanden at kende rigtig godt, og vi får oplevelser for livet, som vi bearbejder, når vi kommer hjem.

Klub:

Klub

Vores klub er åben hver onsdag fra kl 14.00 til 18.00. I klubben laver vi fritidsaktiviteter:
Nogle gange laver vi mad og spiser sammen.
Vi hygger, ser film, tager ud og bowler, tager Springhallen, i biografen og på ture ud i byen hvis vejret er godt.
Når man har prøvet forskellige fritidsaktiviteter nogle gange sammen med klubben, tør man måske godt prøve det alene eller sammen med nogle venner en anden gang
Klubben er etableret med midler fra OAK Foundation

TOP