Fag

Undervisningen foregår oftest i små grupper på fire til syv personer.
I alle fag tilpasses vi undervisningen til dit niveau.

Skolens fag:

Dansk

Undervisningen tilrettelægges efter dine behov. Alle har egne individuelle forløb samtidig med, at vi også arbejder med fælles aktiviteter og emner.

Vi træner læsning, udvikler læsesikkerhed, vi arbejder med formulering skriftligt og mundtligt, og nogle arbejder med at turde stille sig frem og holde mindre oplæg.

I dansk bruger vi også tid på at lære at bruge e-boks, sundhed.dk og andre apps/hjemmesider, som er vigtige at kunne benytte.

Vi arbejder med faget gennem bøger, pc, iPads, kreative tiltag og spil. Er du fagligt klar til det, kan du få hjælp til at tage afgangsprøver i faget.

Hvis du har læse-/stavevanskeligheder, er et af målene, at du opnår sikkerhed i at bruge kompenserende hjælpeværktøjer på mobil, pc og iPad.

Regning og matematik

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle niveau. Vi arbejder med individuelle opgaver, med gruppeopgaver og fælles opgaver. Vi arbejder med at få tro på, at egne evner i faget kan hæves.

Vi løser matematiske opgaver der vedrører elevernes hverdag, så man kan blive mere selvhjulpen i de opgaver, man har i hverdagen.

Vi kommer bl.a omkring følgende emner:
• De fire regnearter og overslagsregning.
• Brøk, procent og decimaltal.
• Omsætning (måleenheder); med udgangspunkt i hverdagen og med særligt fokus på køkkenet.
• Uret; både det analoge og det digitale. Kalenderen; årstider, måneder, uger, weekender, dage og datoer.
• Læse, forstå og bruge køreplaner.
• Økonomi; lære at forstå indtægter og udgifter. Få et realistisk billede af, hvad ting koster og, hvordan ens økonomi ser ud. Lave eget budget og regnskab og lære om modeller til at styre sin økonomi.

Kompenserende hjælpemidler kan give støtte i både undervisningen og i hverdagen. Det kan være mobiltelefonen, lommeregneren og apps som f.eks. rejseplanen og kortfunktionen. Men også tallinjer, kuglerammer, centicubes, taltavler m.fl. Vi bruger også forskellige læringsspil.

Med blandt andet hjælp og inspiration fra eleverne og matematikundervisningen på skolen, har vores matematiklærer udviklet og fået udgivet et spil til at afklare og afdække styrkeområder og udviklingsområder i matematik.

Kommunikation og livskvalitet

Her arbejder vi med selvværd og den personlige udvikling. Vi arbejder med dialog og forståelse af ord, begreber og vendinger, som vi kan støde på i vores hverdag.

Faget griber emner, der rører sig blandt unge og livet som ung. Emner som venskaber, sorg, glæde og taknemmelighed er ofte omdrejningspunkt for undervisningen.

I faget berører vi også emner, der skaber en bevidsthed og viden om forskellige kulturer, normer og værdier i Danmark, og hvordan vi som mennesker oplever det.

Vi kommer også omkring emner, som det at flytte hjemmefra; de nye udfordringer og opgaver, som det kan give.

Madlavning

I madlavning arbejder vi på at få grundlæggende færdigheder i et køkken. Vi laver sund mad ud fra opskrifter, som på sigt kan laves derhjemme på egen hånd. Vi øver i at kunne følge en opskrift og ud fra den skrive indkøbsseddel og købe fornuftigt ind.

Man får grundlæggende viden om råvarer, hygiejne, rengøring og i at håndtere køkkenredskaber.

Vi arbejder med at kunne læse en varedeklaration og forstå fødevaremærkerne, og vi arbejder med sunde madvaner og med at forstå vigtigheden af de forskellige måltider.

Vi har to forskellige slags madhold:
Faget Madlavning, hvor vi laver mad til alle dem, der gerne vil spise med. Der arbejdes selvstændigt eller i små grupper om de forskellige elementer i en ret. Det koster 20 kroner at spise med.

Faget Kost og Sundhed, hvor vi laver mad til holdet selv og lærer mere om sund kost og livsstil, hygiejne og rengøring. Her kan man også forberede sig til at blive god til at tage hånd om egen sundhed, madlavning og eget køkken, hvis man skal flytte hjemmefra.

Mandala

Mandala er kreativ matematik. Her arbejder vi med farver, lineal, vinkelmåler og passer.

Det er en kunstart, som giver glæde og indre ro. Mandala udfordrer tålmodigheden, træner vedholdenhed og koncentrationen. Det er egenskaber, som kan bruges i de andre fag og i hverdagen generelt.

Man starter med små, simple opgaver, og med øvelse kan man lære at lave nogle meget smukke billeder, som kan indrammes og gives som gave eller hænges op på væggen derhjemme.

Motion og bevægelse

For at kunne fungere godt i hverdagen, er det nødvendigt at være god ved sin krop. Derfor er motion og bevægelse fast på skemaet en formiddag eller eftermiddag hver uge.

For de som er meget glade for sport, er der tilvalgshold et par gange om ugen.

Vi arbejder på at få gode motionsvaner, som kan bibeholdes, også når man er færdig med sit skoleforløb. Det er muligt at få prøvet mange forskellige motionsformer af, så man kan finde den, der passer bedst til en.

Når vi har motion på skemaet, er der altid flere forskellige aktiviteter at melde sig på:
• Udelivshold
• Badminton
• Basketball og fodbold
• Yoga og afspænding
• Konditions- og styrketræning med blandt andet trx, løbebånd, motionscykel og romaskine
• Vi kører på rulleskøjter, svømmer, løber, går ture og meget, meget mere.

Samfundsfag og kultur

Vores samfundsfag dækker bredt og indeholder også kultur, historie og geografi. Formålet er at se verden omkring os i et større perspektiv og at få en bredere viden, som gør det lettere at deltage i samfundet og i samtaler om kultur og verden omkring os.

Faget giver en forståelse for opbygningen af vores samfund og forudsætninger for at kunne forstå, reflektere og danne egen mening om forskellige problemstillinger.

Medborgerskab er en vigtig del af undervisningen, sådan at vi bliver bevidste om rettigheder og pligter i det demokratiske samfund.

I samfundsfag bliver man også forberedt praktisk til et selvstændigt liv ved at udarbejde et CV og ved at bruge NemId, e-boks, borger.dk, sundhedsapps og lignende.

I faget besøger vi forskellige steder og kulturtilbud i byen. Vi læser nyheder og arbejder med forskellige temaer. Det kan f.eks. være:
• FN´s verdensmål
• Sociale medier
• Mediernes indflydelse på os
• Kend din by med præsentation af de steder i byen, som har en særlig betydning for den enkelte og meget mere.

Bo-undervisning

På skolen indgår botræning i mange fag. Her er nogle eksempler på, hvordan det kan foregå:

Madlavning og rengøring. Lære at lave gode og sunde retter og lære at købe fornuftigt ind. Lære god og hygiejnisk rengøring.

Dansk. Øve sig i at læse og forstå det læste, så man bedre forstår breve i e-boks.

Matematik. Få styr på arbejdet med eget budget og regnskab.

Samfundsfag. Lære om medborgerskab, lære at bruge NemId, e-Boks og lignende.

Kunst og håndværk. Lære at bruge værktøj, så man kan lave småreparationer og måske bygge mindre møbler, lære at lave en god og hyggelig indretning, lave egen udsmykning til sin bolig.

Kommunikation og livskvalitet. Samtaler om for eksempel ensomhed og venskaber. Opgaver i forskellige scenarier man kan støde på i hjemmet: Hvad gør man for eksempel, hvis der går ild i gryden, eller man vælter på cykel? Hvem ringer man til, hvis man bliver syg og lignende?

Kontaktlærersamtaler. Blive klar på egne styrker og begrænsninger. Få viden om forskellige bomuligheder og om muligheder for støtte og hjælp i sit hjem. Finde ud af, hvor man kan søge om hjælp i forskellige situationer. Hvis du skal flytte hjemmefra eller finde anden bolig samarbejder du og kontaktlæreren med forældre, sagsbehandlere, mentorer og andre omsorgspersoner om at finde de bedste bomuligheder.

Temadage om forskellige boformer. Vi kan besøge hinanden eller andre og se forskellige måder at bo på; bofællesskaber, egen lejlighed, kollektiver, opgangsbofællesskaber, familiehuse og lignende. Vi kan også have emner om for eksempel fritidsinteresser eller førstehjælp m.m.

Temadage og ture

Af og til sløjfer vi det normale skema og laver en temadag eller emneuge. Det kan være forberedelse til studietur, jule klippe-klistre-dag, filmdag, førstehjælpskursus, emner omkring at flytte hjemmefra og bomuligheder eller det at søge og have et job.

Vi har samarbejde med studerende på Ernærings og Sundhedsuddannelsen, VIA University College, og de varetager, sammen med lærerne, i korte perioder undervisning i mad, motion og sundhed.

Vi har også ture ud af huset. F.eks. på besøg hos hinanden, kanotur på Aarhus Å eller en tur til Kattegatcentret.

Valgfag:

Engelsk

Her lærer man engelsk, som kan bruges på rejser, når man møder udlændinge, når man surfer på nettet, ser film, tv-programmer m.m.

Vi samtaler meget. Ser engelsksprogede udsendelser, lærer om kultur og traditioner i de engelsksprogede lande og laver måske mindre skriftlige opgaver.

Kunst og håndværk

I dette fag bliver der malet og tegnet, hamret og sømmet, lavet mosaikker og forskellige former for håndarbejde. Man kan lære at lave småreparationer, lave lettere vedligeholdelse i sit hjem, bore, skrue og reparere.

Filosofi for alle

I faget filosofi arbejder vi med at skabe selvstændig og kritisk tænkning. Alle kan være med.

Vi arbejder med emner, der giver anledning til tanker om livets store og små spørgsmål. Undervisningen tager udgangspunkt i filosofier, der er grundlaget for vores videnskab og tænkning i dag.

Ekstra motion

De som gerne vil have mere motion i løbet af en uge, kan vælge sig på ekstra motion.

Her går vi f.eks. i fitnesscenter og træner. I sommerperioden kan det være træning udenfor.

Vi har også et fodboldhold, som træner en gang om ugen og er med i en turnering med andre hold.

Valg-tirsdag

Hver tirsdag efter frokost har vi valgfag.

Man vælger et fag for en periode ad gangen. Man kan vælge mellem fire fag. Det kan for eksempel være fiskeri med fiskestang, udeliv, natur og teknik, 2. verdenskrig, svømning eller samtale-engelsk.

Fagene skifter hver 3. måned.

Studietur:

Studietur

En gang om året tager vi på studietur. Vi bruger tid på at forberede turen og har undervisning om det sted, vi skal hen.

Vi får oplevelser for livet. For nogen er det første gang, man er hjemmefra eller første gang, man er ude at rejse. Det at rejse væk fra det vante og det trygge gør, at man rykker tættere sammen. Man kommer ud i ukendte omgivelser og ud for lidt mere ukendte opgaver. Vi lærer hinanden rigtig godt at kende og bliver gode til at hjælpe hinanden.

Når vi kommer hjem, dokumenterer vi turen med for eksempel film, fotoplancher, skrevne historier eller kunst.

Der er oftest et hjemmehold med elever, som af forskellige grunde ikke er med på studietur. De er måske i erhvervspraktik eller er helt nye elever på skolen eller har svært ved at være hjemmefra i flere dage ad gangen. Dette hold har undervisning og aktiviteter hjemme på skolen og dagsture i nærområdet.

TOP