Fag

Undervisningen foregår oftest i små grupper på fire til syv personer.
I alle fag tilpasses vi undervisningen til dit niveau.

Skolens fag:

Dansk

Undervisningen tilrettelægges efter dine behov. Alle har egne individuelle forløb, samtidig med at vi også altid arbejder med noget fælles. Vi arbejder med faget gennem bøger, pc, iPads, kreative tiltag, spil og leg. Der arbejdes både med at formulere sig skriftligt og mundtligt samt med at turde stille sig frem og blive bevidst om kropssproget.

Hvis du har læse-/stavevanskeligheder er et af målene, at du opnår sikkerhed i at bruge hjælpeværktøjer.

Regning og matematik

Undervisningen tager udgangspunkt i det aktuelle niveau, og vi arbejder med at få tro på, at egne evner i faget kan hæves.
Vi kommer bl.a omkring følgende emner:

  • De fire regnearter og overslagsregning
  • Brøk, procent og decimaltal
  • Omsætning (måleenheder); med udgangspunkt i hverdagen og med særligt fokus på køkkenet
  • Uret; både det analoge og det digitale. Kalenderen; årstider, måneder, uger, weekender, dage, datoer
  • Læse, forstå og bruge køreplaner
  • Økonomi; lære at forstå indtægter og udgifter. Få et realistisk billede af, hvad ting koster, og hvordan ens økonomi ser ud. Lave eget budget og regnskab og lære om modeller til at styre sin økonomi.

Kompenserende hjælpemidler kan give støtte i både undervisningen og i hverdagen. Det kan være mobiltelefonen, lommeregneren og apps som f.eks. rejseplanen og kortfunktionen. Men også tallinjer, kuglerammer, centicubes, taltavler m.fl. Vi bruger også forskellige læringsspil.

Med blandt andet hjælp og inspiration fra eleverne og matematikundervisningen på skolen, har vores matematiklærer udviklet et spil til at afklare og afdække styrkeområder og udviklingsområder i matematik.

Kommunikation og livskvalitet

Her arbejder vi med dit selvværd og personlige udvikling. Vi arbejder med dialog og forståelse af ord, begreber og vendinger, som du kan støde på i din hverdag.

Faget griber emner der rører sig blandt unge såsom venskaber og livet som ung. Emner som sorg, glæde og taknemmelighed er ofte omdrejningspunkt for undervisningen. I faget berører vi også emner, der skaber en bevidsthed og viden om vores forskellige kulturer, normer og værdier i Danmark, og hvordan vi som mennesker oplever det.

Madlavning

I madlavning gives basal viden om råvarer, hygiejne, i at håndtere køkkenredskaber og i sunde madvaner. Vi laver sund mad ud fra opskrifter, som på sigt kan laves derhjemme på egen hånd. Vi øver i at kunne følge en opskrift, og ud fra den skrive indkøbsseddel og købe ind.
Vi arbejder med at forstå vigtigheden af de forskellige måltider, at kunne læse en varedeklaration og forstå fødevaremærkerne.

Vi har to forskellige slags madhold: Vi har Madlavning, hvor vi laver mad til alle dem der gerne vil spise med. Det koster 20 kroner at spise med. Og vi har Krop og sundhed, hvor vi laver mad til den lille gruppe og lærer mere om sund kost og livsstil, hygiejne og rengøring.

Mandala

Her arbejder vi med farver, lineal, vinkelmåler og passer. Mandala er en kunstart, der udfordrer tålmodigheden, træner koncentrationen og giver glæde og indre ro.

Med øvelse kan du lære at lave nogle meget smukke billeder, som du kan indramme og give som gave eller hænge op på din væg derhjemme.

Motion og bevægelse

For at kunne fungere godt i hverdagen, er det nødvendigt at pleje sin krop. Derfor er motion og bevægelse fast på skemaet en formiddag eller eftermiddag om ugen. For de som er meget glade for sport, er der tilvalgshold et par gange om ugen.
Vi har udelivshold, vi spiller badminton, basketball, fodbold, vi svømmer, løber, går ture, går til fitness og meget meget mere.

Samfundsfag

Vores samfundsfag dækker bredt og indeholder også historie og geografi. Det er fagets formål at give en bred viden som gør det lettere at deltage i samtaler om samfundet omkring os.

Formålet er at give dig forståelse for opbygningen af vores samfund. At give forudsætninger for at kunne forstå, reflektere og danne egen mening om forskellige problemstillinger i samfundet.

Medborgerskab er en vigtig del af undervisningen, sådan at vi bliver bevidste om rettigheder og pligter i det demokratiske samfund. I faget arbejder vi også med forskellige temaer. Et eksempel kan være ”kend din by”, og her præsentere hinanden for de steder i byen, som har en særlig betydning for den enkelte.

Botræning

På skolen indgår botræning i mange fag;
For eksempel

Madlavning; lære at lave gode og sunde retter og lære at købe fornuftigt ind.

Dansk; øve sig i at læse og forstå det læste, så man bedre forstår breve i e-boks.

Matematik; få styr på arbejdet med eget budget og regnskab

Samfundsfag; lære om medborgerskab

Kontaktlærersamtaler; blive klar på egne styrker og begrænsninger. Arbejde på at blive god til at modtage hjælp af for eksempel mentor eller bostøtte

Rengøring på skolen; lære god og hygiejnisk rengøring

Temadag om boformer; vi kan besøge hinanden eller andre og se forskellige måder at bo på; bofællesskaber, egen lejlighed, kollektiver, opgangsbofællesskaber, familiehuse mm.

Temadage og ture

Af og til sløjfer vi det normale skema og laver en temadag. Det kan være forberedelse til studietur, jule klippe-klistre, filmdag eller emner omkring det at søge og have et job.

Vi har også ture ud af huset. F.eks. på besøg hos hinanden, på kanotur på Aarhus Å eller en tur til Moesgaard Museum.

Valgfag:

Engelsk

Du lærer engelsk, som du kan bruge på rejser, når du møder udlændinge, når du surfer på nettet, ser film, tv-programmer m.m. Vi samtaler meget. Ser engelsksprogede udsendelser og laver måske mindre skriftlige opgaver.

Engelsk er valgfrit.

Kunst og håndværk

I dette fag bliver der malet og tegnet, hamret og sømmet, lavet mosaikker og forskellige former for håndarbejde. Man kan lære at lave småreparationer, lave lettere vedligeholdelse i sit hjem, bore, skrue og reparere.

Filosofi for alle

I faget filosofi arbejder vi med at skabe selvstændig og kritisk tænkning.
Vi arbejder med emner der giver anledning til tanker om livets store og små spørgsmål. Undervisningen tager udgangspunkt i filosoffer der har lagt grundlaget for vores videnskab og tænkning i dag.

Ekstra motion

De som gerne vil have mere motion i løbet af en uge, kan vælge sig på ekstra motion.
Her går vi f.eks. i fitness-center og træner. I sommerperioden kan det være træning udenfor.
Vi har også et fodboldhold som træner en gang om ugen med andre hold.

Valg-tirsdag

Hver tirsdag efter frokost har vi valgfag. Man kan vælge mellem fire fag. Det kan være fiskeri med fiskestang, udeliv, natur og teknink, 2. verdenskrig, svømning, samtale-engelsk.

Fagene skifter hver 3. måned.

Studietur:

Studietur

En gang om året tager vi på studietur, og vi bruger god tid på at forberede turen.
På studieturene lærer vi hinanden at kende rigtig godt, og vi får oplevelser for livet, som vi bearbejder, når vi kommer hjem.

TOP