Info

Kontaktperson

Når du begynder på Parat Til Start, får du en kontaktlærer. Sammen lægger I planer for, hvad du skal lære den næste tid og finder praktikpladser.

Du kan også tale med din kontaktlærer om eventuelle problemer, du støder på i din dagligdag på skolen.

Mødetid

Vi møder i hverdagene fra kl. 8:30-14:00. Undtagelser kan være, når vi har temadage eller er på studieudflugter m.m.

Morgensamling

Vi begynder hver dag med en samling. Eleverne skiftes til at tage et stykke musik med, som de spiller for de andre. Ved morgensamlingen bliver der også givet dagens beskeder til elever og lærere.

Frokost

Nogle gange om ugen er der fælles frokost. Her spiser vi den gode mad madholdene laver. Det koster et mindre beløb at spise med pr. gang. De andre dage sørger man selv for frokost.

Elevmøde

En gang hver uge holder vi elevmøde. Her vender vi emner eller punkter, som skal tages op med alle. Det kan være studietur, rengøring, fest og meget mere.

Klub Hver onsdag har vi klub fra klokken 14:00 til 18:00. Det er frivilligt at deltage. I klubben laver fritidsaktiviteter. Vi tager f.eks. ud at bowle, ud at skøjte, på ture ud i by og parker med grill hvis vejret er godt. Vi har hyggedage på skolen med film og spil og nogen gange laver
vi mad sammen.

TOP