Info

Kontaktperson

Når du begynder på Parat til Start, får du en kontaktlærer, som følger dig i hele forløbet. Sammen lægger I planer for, hvad der skal læres den næste tid og I finder praktikpladser når du er klar til det. Kontaktlæreren laver forløbsplaner og evalueringer af praktikforløb.

Du kan også tale med din kontaktlærer om eventuelle problemer og udfordringer, som du støder på i din dagligdag på skolen. Sammen med kontaktlæreren holdes der trivselsmøder med STU vejleder/ sagsbehandler og kontaktpersoner som for eksempel forældre, mentorer eller hjemmestøtter.

Mødetid

Vi møder mandag til torsdag klokken 8.30 – 14.00
Fredag 8.30-13.00

Når vi for eksempel er på ture eller har temadage, kan der være andre mødetider.

Forsikring


Skolen har ikke forsikring, der dækker person- eller tingskade for elever.
Det er derfor vigtigt, at forældre/andre omsorgspersoner sikrer, at elever er forsikret tilstrækkeligt ift. ulykke og ansvar.
Elever der deltager i interne eller eksterne praktikker i løbet af uddannelsen, er forsikrede under og i praktikken, da de her er omfattet af Statens forsikring.
Er man passagerer i en undervisers bil, dækker bilens lovpligtige ansvarsforsikring ved evt. personskade.

Morgensamling

Vi begynder hver dag med en samling. Eleverne skiftes til at tage et stykke musik med, som de spiller for de andre. Ved morgensamlingen bliver der også givet dagens beskeder til elever og lærere.

Frokost

Nogle gange om ugen er der fælles frokost. Her spiser vi den gode mad madholdene laver. Det koster et mindre beløb at spise med pr. gang. De andre dage sørger man selv for frokost.

Skolemøde og elevråd

En gang om ugen holder vi skolemøde. Her vender vi emner og punkter, som skal tages op med alle. Det kan være studietur, rengøring, fest og meget mere.

Vi har også et elevråd. Elevrådet kan for eksempel tage imod forslag til arrangementer og være med til at organisere ture og begivenheder på skolen. Både på skolemødet og i studierådet trænes demokratiske processer i praksis.

TOP