Om Skolen

Parat til Start er et tilbud til elever med særlige behov. Elever, som har brug for støtte og omsorg til at frigøre ressourcer og se muligheder i egen udvikling og i en fremtid på arbejdsmarkedet.

Vores skole har plads til ca.

0

elever

Skolens målsætning er at hjælpe eleverne hen imod en selvstændig voksentilværelse og at forberede dem til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse. Det sker ved, at de opnår større selvindsigt, får blik for egne muligheder og får styrket de faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vores skole har plads til ca. 30 elever.

Undervisningen foregår oftest i små grupper på fire til syv personer. På den måde kan vi i højere grad være opmærksomme på den enkelte elev. I alle fag tilpasser vi undervisningen til elevens niveau.

Parat til Start er et projekt under FO-Aarhus. Skolen samarbejder med Aarhus Kommune, bl.a. STU Aarhus (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) samt med andre kommuner. Undervisningen foregår bl.a. med støtte fra folkeoplysningen.

Skolens tilbud

Parat til Start er et skole-projekt under FO-Aarhus. Vi tilbyder bl. a. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og dele af ressourceforløb.

Vi har partnerskabsaftale med STU-Aarhus og Aarhus Kommune. Vi har aftaler med omegnskommunerne i forhold til STU-forløb og andre forløb.

Visitering sker gennem sagsbehandleren. Der aftales tid for et besøg på Parat til Start, og der er mulighed for at komme i skolepraktik en uge. Herefter vurderer eleven, om der ønskes et forløb på skolen. Ligeledes vurderer underviserne, om vores forløb er egnet til eleven. Vi har løbende indtag, så eleven kan begynde, når der er en ledig plads, eller eleven kan blive skrevet på venteliste.

Uddannelsen

Uddannelsens længde varierer. Man kan gå på skolen i alle tre år af ens STU eller i dele af den. Hvis man går på en del af et ressourceforløb på Parat til Start, kan forløbet variere i forhold til den enkeltes behov. Alle elever følger samme fag og går på hold sammen. Parat til Starts forløb er en kombination af obligatoriske fag og valgfag, samt praktik, ekskursioner og studieture. Vi er opmærksomme på at give vores elever den nødvendige støtte for at komme igennem uddannelsen. Det gør vi f.eks. ved at skabe trygge rammer og struktur omkring dagligdagen på skolen. Hver elev har en kontaktlærer på skolen.

Udslusning

Skolens mål er at få flest mulige af eleverne i job, uddannelse eller anden beskæftigelse. Vi tilstræber, at eleverne ved, hvad de skal, når forløbet på Parat til Start slutter. Efter endt forløb kan der i en periode være kontakt mellem elev, kontaktlærer og arbejdssted.

Tidligere elever har også mulighed for at komme i vores klub, som er hver onsdag fra klokken 14.00-18.00. Klubben er etableret med midler fra OAK Foundation og drives af midler fra TRYG-fonden Det Obelske Familiefond.
Vi har også tit fornøjelse af, at tidligere elever kommer på besøg og fortæller, hvordan det går med dem.

TOP